موارد مرتبط: اندروید سی تی

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است