موارد مرتبط: انواع سنسور خودرو

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است