موارد مرتبط: انواع قیچی های هرس

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است