موارد مرتبط: انواع لیفتراک دیزل

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است