موارد مرتبط: انواع پلی پروپیلن

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است