موارد مرتبط: انواع کادو عروسی

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است