موارد مرتبط: انواع کیف پول زنانه و مردانه

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است