موارد مرتبط: انواع گرانول نایلون

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است