موارد مرتبط: انواع گیفت برای مجالس و مراسم

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است