موارد مرتبط: اک تک تکنولوژی کیش

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است