موارد مرتبط: اگهی استخدام تایپیست

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است