موارد مرتبط: اگهی خیاطی

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است