موارد مرتبط: اگهی فروش اتوبوس برقی

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است