موارد مرتبط: اگهی وقت سفارت

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است