موارد مرتبط: اینستاگرام بانک پاسارگاد

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است