موارد مرتبط: اینستاگرام بيمارستان چشم پزشكى نور

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است