موارد مرتبط: اینستاگرام شرکت پالایش نفت جی

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است