موارد مرتبط: بانک حکمت ایرانیان

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است