موارد مرتبط: بانک ملت ایروان

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است