موارد مرتبط: بلیط دبی

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است