موارد مرتبط: بنگاه معاملات نورمند لس آنجلس

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است