موارد مرتبط: بهترین تشریفات مجالس در تهران

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است