موارد مرتبط: بهترین های اندروید

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است