موارد مرتبط: بوروندی

بهمن 22
شهر بوجومبورا بوروندی

شهر بوجومبورا بوروندی بوجومبورا پایتخت،بزرگ‌ترین شهر و بندر اصلی…

بهمن 17
شهرهای بوروندی

شهرهای بوروندی بروندی فلات مرتفعی است که به سوی دریاچه تانگانیا در غرب متمایل است. …

بهمن 17
اطلاعات عمومی بوروندی

اطلاعات عمومی بوروندی جمهوری بوروندی کشوری است در مرکز آفریقا. پایتخت…

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است