موارد مرتبط: بیرمنگام

اردیبهشت 22
اقدام محیط زیستی مسجد بیرمنگام انگلیس

  مسجد بیرمنگام انگلیس در ماه رمضان بطری پلاستیکی را ممنوع کرد. این مسجد با هدف…

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است