موارد مرتبط: بیروت

بهمن 08
شهر بیروت در لبنان

بیروت پایتخت کشور لبنان است که به دلیل زیبایی و جذابیتی که دارد در جهان از آن با عنوان…

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است