موارد مرتبط: بیشکک

بهمن 09
شهر بیشکک در قرقیزستان

شهر بیشکک پایتخت کشور قرقیزستان است که بیشکک کنونی، در محل نقطه‌ای بسیار کوچک در مسیر…

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است