موارد مرتبط: بیلاود مارکتینگ

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است