موارد مرتبط: بیمارستان آمریکایی در دوحه

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است