موارد مرتبط: بیمارستان بقیه الله مرکز تخصصی قلب

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است