موارد مرتبط: بیمارستان در امارات

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است