موارد مرتبط: بیمارستان شهدای تجریش

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است