موارد مرتبط: بیمارستان شهید ایت اله اشرفی اصفهانی

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است