موارد مرتبط: بیمارستان شهید رجایی متخصص قلب و عروق

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است