موارد مرتبط: بیمارستان شهید هاشمی نژاد

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است