موارد مرتبط: بیمارستان 15 خرداد

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است