موارد مرتبط: بیمارستان Al-Ahli در دوحه

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است