موارد مرتبط: بیمه مسئولیت پله برقی

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است