موارد مرتبط: بی بی شاپ

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است