موارد مرتبط: بی بی مد

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است