موارد مرتبط: تلگرام شرکت تلاونگ

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است