موارد مرتبط: تلگرام شرکت کارگزاری بانک پاسارگاد

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است