موارد مرتبط: تلگرام موسسه اعتباری ثامن

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است