موارد مرتبط: جراح مغز و اعصاب ایرانی کانادا

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است