موارد مرتبط: دكتر عباس هاشم بيگى طب سوزنی

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است