موارد مرتبط: دکتر بهرام امیرشاکری فیزیوتراپیست

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است