موارد مرتبط: دکتر رضوان حسینیان متخصص رادیولوژی و سونوگرافی

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است