موارد مرتبط: دکتر علیرضا حسن نژاد متخصص طب فیزیکی و توانبخشی

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است