موارد مرتبط: دکتر فرهاد دلیر جراح عمومی

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است