موارد مرتبط: دکتر متخصص غدد خوب در ارومیه

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است